วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2566

| 783 view

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ ๗ ของไทย

อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7 อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ8   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ7   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ6   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ5   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ4   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ3   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ   อุทธยานศรีเทพจดทะเบียนมรดกโลกแห่งที่_7_ภาพ2