วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 6,075 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ระยะเวลาเปิดรับสมัครและเข้ารับการฝึกงาน

ช่วงฝึกงาน เปิดรับสมัคร
เมษายน - กันยายน มกราคม - มีนาคม

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- ไม่ขอรับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนจากสถานเอกอัครราชทูต

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร จากเอกสารแนวทางการขอฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ของนักศึกษา และ ใบสมัคร