ประกาศรับสมัครหัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

ประกาศรับสมัครหัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 1,609 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (Business Information Centre – BIC) จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ ในอัตราค่าจ้าง 3,150 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน
รองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ ในอัตราค่าจ้าง 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน
โดยผู้สนใจจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัคร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตําแหน่งผู้ช่วยศูนย์ฯ รายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ รายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดจากประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกรอกใบสมัครตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล [email protected]

จึงประกาศมาให้ทราบและขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ