สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุนศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ของ สวทช. จัดงาน SuperComputing Asia 2023 ในสิงคโปร์ วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุนศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ของ สวทช. จัดงาน SuperComputing Asia 2023 ในสิงคโปร์ วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 534 view
 
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SuperComputing Asia 2023 ณ Singapore Expo ซึ่งมีนาง Chan Lai Fung ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ) ของสิงคโปร์เป็นประธาน นอกจากพันธมิตรจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียแล้ว ศูนย์ National SuperComputing Centre (NSCC) ของสิงคโปร์ได้เชิญประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในภูมิภาค โดยเฉพาะ “LANTA” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของไทยที่มีความเร็วในการคำนวณสูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งทั้ง NSCC และ ThaiSC เห็นพ้องว่า ความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับอาเซียนต่อไป
 
โอกาสนี้ นางสุวรรณีฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของศูนย์ ThaiSC และหารือกับ ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล CEO ของศูนย์ ThaiSC และ ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงของไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน AI solutions เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน และตอบโจทย์การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากลให้แก่ภาครัฐและเอกชน
 
ความสำเร็จที่น่าภูมิใจอีกประการของประเทศไทยในงาน SuperComputing Asia ครั้งนี้ คือ ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขัน Asia-Pacfic High Performance Computing and Artificial Intelligence โดยเป็นการคว้าเหรียญทองแดงต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ได้สำเร็จของไทย โดนศูนย์ ThaiSC ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการแข่งขันของทีมนักศึกษาไทยในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ