Thai Networking Event 2023

Thai Networking Event 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2566

| 1,158 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพกว่า 270 คนที่มาร่วมกิจกรรม Thai Networking Event 2023 เมื่อค่ำวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้พี่น้องคนไทยในสิงคโปร์ได้มาพบปะ ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน รวมทั้งทำความรู้จักทีมประเทศไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสิงคโปร์ต่อไป
 
นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับคนไทยที่มาร่วมงานและยินดีที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากคนไทยในสิงคโปร์ในหลากหลายวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล การเงินการธนาคาร ทนายความ วิศวกร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน แรงงาน ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายคนไทยที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ/ แนะนำกันตามความถนัดและความพร้อมของแต่ละคน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาแนวทางเพื่อสานต่อกิจกรรมในครั้งนี้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนไทยในสิงคโปร์ให้เป็นรูปธรรมต่อไป
 
ท่านใดที่พลาดกิจกรรมนี้และเป็นผู้พำนักระยะยาวในสิงคโปร์ และประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชาวไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ลงทะเบียนคนไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ