ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.พ. 2566

| 603 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำฝ่ายกงสุล

เอกสารประกอบ