ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2566

| 545 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อ_18-2566.pdf