5,265 view

บัตรประจำตัวประชาชน

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์เท่านั้น

  • วันและเวลาทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.30-11.30 น.
  • สามารถเข้ารับบริการโดยต้องจองคิวล่วงหน้า ลิงก์จองคิวเดือนพฤษภาคม  
  • กรณีหมดอายุ สามารถยื่นคำขอต่ออายุบัตรได้ก่อนหมดอายุ 60 วันหรือหลังจากบัตรเดิมหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • กรณีสูญหาย/ ชำรุด/ เปลี่ยนที่อยู่/ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่แจ้งเปลี่ยนที่ไทยเรียบร้อยแล้ว) มีค่าธรรมเนียม 5 ดอลลาร์สิงคโปร์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (หากสูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  2. หนังสือเดินทาง
  3. บัตรแสดงถิ่นพำนักในสิงคโปร์ เช่น Work permit, S pass, Long-Term Visit Pass, Dependent’s Pass, PR, Employment Pass

หมายเหตุ   

          เด็กที่เกิดในสิงคโปร์และยังไม่เคยทำบัตรประชาชนไทยมาก่อน ไม่สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ ซึ่งบัตรประชาชนใบแรกจะต้องไปทำที่ประเทศไทยเท่านั้น

          ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนได้ จะต้องไปยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ประเทศไทย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ [email protected]